Meer weten?

Stel uw vraag

Wilt u bestellen?

Bestelling plaatsen

Over ons

Ruim 35 jaar hebben wij met veel plezier onze buurtsuper in Utrecht gerund. Klanten vonden het altijd prettig als de boodschappen thuis werden gebracht, zodat zij niet met zware boodschappentassen hoefden te sjouwen.

Daarnaast bestond ons werk uit het leveren aan bedrijven, zorginstellingen en kinderdagverblijven. Ook is menig lunchpakketje bestaande uit belegde broodjes, een stuk fruit en een half litertje melk of karnemelk, bij ons over de toonbank gegaan.


Sinds december 2012 zijn wij gestopt met onze buurtsuper en zijn ons volledig gaan richten op onze bezorgservice, welke wij dagelijks met veel enthousiasme en flexibiliteit runnen.


Niets is ons te veel, u belt of mailt uw bestelling en wij komen het bij u brengen.

 

Privacystatement

Extramarkt van Hout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Extramarkt van Hout

Samuel van Houtenstraat 16A

355EB Utrecht

Tel: 030-2711870

Mail: j.v.hout@planet.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Extramarkt van Hout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit allen met als doel om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en tevens om de goederen/diensten bij u af te leveren.

- Voor en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonelijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.v.hout@planet.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Extramarkt van Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en tevens om de goederen/diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Extramarkt van Hout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Extramarkt van Hout) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang een dienst-relatie tussen u en ons bestaat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Extramarkt van Hout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Extramarkt van Hout gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensvewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Extramarkt van Hout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of vezoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.v.hout@planet.nl .Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Extramarkt van Hout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Extramarkt van Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via j.v.hout@planet.nl .